Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

 

 

 

Ziua portilor deschise: 7 martie 2019

 

http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/Metodologia__inscrierii_in__invatamant_primar___2019_Monitor.pdf

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

 

TRANSPORT GRATUIT 

pentru elevii care locuiesc în 

CARTIERUL MILITARI RESIDENCE!  

 

    Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020: 

 • 2 clase pregătitoare: 38 elevi (19 elevi/clasa)

    Programul de completare a cererilor-tip de înscriere: 

 Etapa I: 4 martie – 22 martie 2019

Etapa II: 2 aprilie – 8 aprilie 2019

 Luni – Vineri 8:00 – 18:00

 

 

    Actele necesare înscrierii: 

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (copie şi original);
 • Certificatul de naştere al copilului (copie şi original);
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (pentru copiii care nu sunt în circumscripția școlii noastre).

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii acestora în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 se va desfăşura la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Liceului Tehnologic DOAMNA CHIAJNA, conform calendarului în perioada 26 februarie - 20 martie 2019.

Evaluările se vor realiza în baza unor programări telefonice:

(021) 436.04.04/ 0730614950

Ce este şi ce urmăreşte evaluarea psihosomatică?

Psihologul îi va adresa copilului 20 de întrebări simple, pentru a vedea dacă micuţul are aptitudinile necesare unui elev şi dacă poate face faţă efortului de a merge la şcoală.

Întâlnirea, la care pot participa şi părinţii, nu durează mai mult de 20 de minute, iar rezultatul va fi comunicat pe loc.

Pe bază de fişe standard, psihologul va evalua:

 1. Nivelul de vorbire al copilului – abilitatea copilului pentru citit/scris: fraze complete, cum reproduce o poveste cunoscută, dacă ştie diferenţa dintre literă şi cuvânt, dacă face diferenţa dintre cifre şi litere, dacă recunoaşte nume.
 2. Funcţionarea cognitivă: copilul răspunde la întrebări având în faţă o fotografie sau o imagine, recunoaşte semne sau simboluri din jur, estimează global cantitatea şi îşi exprimă părerea celor din jur, recunoaşte numerele până la 10, recunoaşte formele geometrice, modul în care aranjează obiectele.
 3. Capacitatea de comunicare socială: împarte obiecte cu cei din jur, ascultă atunci când este în grup, începe o conversaţie.
 4. Dezvoltarea emoţională: modul în care copilul se desparte de părinţi, face el diferenţa dintre bine şi rău?, este capabil să îndeplinească o sarcină până la capăt?
 5. Evaluarea dezvoltării fizice: îndemânarea copilului, modul în care ţine diverse obiecte, cum colorează o figură, coordonarea mână-ochi.

Pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice fiecare părinte/tutore legal prezintă următoarele documente:

 • Cerere-tip;
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul pediatru/de familie cu specificarea CLINIC SĂNĂTOS sau APT PENTRU ŞCOALĂ;
 • Certificatul de naştere al copilului (copie);
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi (copie);
 • Procură notarială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

 

    Circumscripţia şcolară

 

Criterii specifice de departajare 

   

  

    Imagini ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare

 

Pentru cei interesați, vă punem la dispoziţie posibilitatea înscrierii copiilor dvs. la programul  

AFTER SCHOOL!

 

 

 

 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag!

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.