Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

 

 ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2018-2019

- 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019:

 

-         o grupă mare (21 locuri)

-         o grupă mijlocie (21 locuri)

 

Calendarul colectării cererilor de (re)înscriere:

 

-     7 mai 2018: reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019;

-     21 mai 2018 -:  înscrierea copiilor la gradinită;

 

precizari privind inscrierea la gradinita in anul scolar 2018 - 2019

 

 

 

*Înscrierile se fac la secretariatul unității, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 – 16:00; pentru informații suplimentare, apelați: (021) 436.04.04

 

Criterii de departajare inscriere gradinita

 

Actele necesare înscrierii:

 

-         cerere-tip;

-         certificatul de naştere al copilului (original și copie);

-         cărțile de identitate ale părinților (original și copie);

-         adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că este apt pentru a fi înscris în colectivitate;

-         documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (dacă este cazul).

 
 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.