Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Liceul Tehnologic  „Doamna Chiajna” formează

tehnicieni operatori tehnică de calcul

 

 

          Există vreo ramură a activităţii umane care să nu fi făcut apel la serviciile electronicii? Se poate imagina oare lumea actuală fără serviciile electronicii? Electronica este prezentă pretutindeni, toţi profită de serviciile ei, de „supleţea” ei, de posibilităţile ei. Electronica zilelor noastre pune la dispoziţia oamenilor aparate şi instalaţii capabile să împlinească cele mai îndrăzneţe visuri.

Comunicarea ştirilor şi noutăţilor, imprimarea sunetului şi redarea de înaltă fidelitate a muzicii, televiziunea, asigurarea siguranţei maritime, rutiere şi aeriene, lupta contra bolilor, lupta împotriva terorismului, calculatoarele electronice, automatica, comunicaţiile electronice şi multe altele alcătuiesc decorul firesc al vieţii actuale.

Progresul omenirii în toate domeniile a fost mult accelerat prin cercetarea ştiinţifică asistată de diversele procedee electronice. În orice domeniu de activitate, electronica este indispensabilă. În această cursă spre viitor, spre echipament tot mai bun, ieftin şi sigur, iubitorii de tehnică, specialiştii în electronică au un rol foarte important.

Electronistul ştie ce înseamnă încrederea în tehnică şi entuziasmul său este, poate, mai apropiat de realizări concrete, faţă de alţii care lucrează în alte domenii.

Liceul Tehnologic  ”Doamna Chiajna” Roşu-Chiajna are în oferta de şcolarizare clase pentru  domeniul: Electronică şi automatizări, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul.

Absolvenţii de liceu ai acestui profil vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Ei testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. De asemenea, asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul şi le întreţin în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Tehnicianul operator tehnică de calcul este un bun cunoscător al sistemelor de calcul atât din punct de vedere hardware, cât şi software.

După terminarea liceului, absolvenţii se pot angaja la: firme de cablu, firme de telefonie mobilă, firme de reparaţii calculatoare, firme de vânzări calculatoare.

Liceul beneficiază de prezenţa unor cadre didactice titulare, care au lucrat sau lucrează şi în mediul privat ca ingineri electronişti.

Rodul muncii profesorilor se regăseşte în rezultatele elevilor, dar şi în opţiunile acestora în alegerea viitoarei meserii după absolvirea liceului.

Astfel, avem elevi care se fac remarcaţi la diferitele faze ale Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice.

Totodată, an de an cel puţin un absolvent al acestei secţii alege să opteze la admiterea la facultate pentru specializări din domeniul ingineriei. Cei mai mulţi însă reuşesc să se angajeze ca tehnicieni după obţinerea atestatului de certificare a competenţelor profesionale.

Pentru a contribui şi mai mult la dezvoltarea competenţelor profesionale ale tinerilor noștri, începând cu anul şcolar 2013 – 2014 în cadrul liceului există mai multe firme de exercițiu. Firma de exerciţiu reprezintă cea mai nouă metodă de învăţare din domeniu, ce permite dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor, creşterea capacităţii de decizie şi de asumare a responsabilităţilor, dobândirea abilităţilor de negociere şi de lucru în echipă, aşadar pregătirea elevilor pentru integrarea într-o întreprindere ca viitori angajaţi.

De asemenea, Liceul Tehnologic  ”Doamna Chiajna” are încheiate parteneriate cu companii private  de specialitate în vederea realizării practicii anuale a  elevilor.

Liceul Tehnologic  ”Doamna Chiajna” îşi propune formarea de absolvenţi responsabili, autonomi, în măsură să posede competenţe care să le permită orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a cărui principală caracteristică este accelerarea ritmului schimbării.

 

 

Inginer profesor,

Niculina DRĂGHICI

 

colaj electronica

 

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.