Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” – 

singurul liceu din ţară cu specializarea yachting 

 
 

 

Sportul cu vele din zilele noastre îşi are originea în străvechea navigaţie cu vele, una dintre primele forme de transport, ale cărei începuturi se pierd în negura timpului, plutirea fiind una dintre primele descoperiri ale omului.

Navigaţia cu vele însoţeşte evoluţia societăţii omeneşti de-a lungul istoriei. Până la jumătatea secolului al XIX-lea reprezenta principala formă de transport pe distanţe lungi, de aceasta fiind legate marile rute comerciale, principalele expediţii militare şi marile descoperiri geografice.

            Vestigii ale primelor ambarcaţiuni cioplite în lemn datează încă din timpul societăţii primitive. Tot în această perioadă se descoperă efectul de propulsie al vântului şi, astfel, pe ambarcaţiuni se ataşează frunze de dimensiuni mari pentru a prelua această forţă a naturii. Aceste descoperiri permit mai departe traversarea întinselor suprafeţe de apă şi conferă omului o mobilitate din ce în ce mai mare, aceasta fiind şi explicaţia multor istorici în privinţa expansiunii omului pe pământ.

Apariţia navelor cu motor care nu necesitau un echipaj atât de numeros şi nu prezentau un risc atât de mare de accidente în timpul manevrării a însemnat scoaterea navelor cu vele din uzul comercial. Treptat, acestea au început să fie folosite în scop de agrement şi competiţie.

Ambarcaţiunile cu vele continuă să se perfecţioneze de acum înainte în direcţia scopurilor pentru care sunt destinate. Primele competiţii oficiale de yachting datează încă de la începutul secolului al XIX-lea. Yachtingul este prezent la prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne ca sport demonstrativ, şi apoi la următoarele ediţii este inclus în programul competiţional.

În prezent yachtingul este un sport cu o popularitate în permanentă creştere. Caracterizat prin spectaculozitate şi dinamism, presupune deplasarea cu ajutorul vântului şi întrecerea cu alte ambarcaţiuni de-a lungul unui traseu, cu solicitări complexe de viteză, viteză de reacţie, îndemânare, echilibru, atenţie concentrată şi distributivă. Yachtingul dezvoltă şi educă calităţi psihice precum curajul, stăpânirea de sine, ambiţia, agresivitatea pozitivă şi calităţi cognitive precum atenţia, capacitatea de analiză şi decizie rapidă, gândirea strategică. De asemenea, educă dragostea pentru natură şi valorile acesteia. Un copil practicant al acestui frumos sport poate fi considerat un mic căpitan de vas.

Yachtingul este unul dintre sporturile care pot fi practicate începând de la vârsta de 5 ani, dar chiar şi la vârsta a treia, de către femei şi de către bărbaţi, de cei mai mult sau mai puţin bogaţi, de către persoanele cu dizabilităţi sau de către cei care caută în sport o provocare intelectuală, pe scurt, de către oricine.

Yachtingul zilelor noastre apare ca practică de agrement, pe de o parte şi ca sport de performanţă, pe de altă parte. Acest fenomen a căpătat o amploare de masă, fiind un mod foarte apreciat de petrecere a timpului liber şi chiar un mod de viaţă pentru unii. Spre exemplu, în ţări ale Europei precum Grecia, Spania, Italia, Franţa, ţările nordice şi nu numai, chiar şi în cele mai mici localităţi de pe marginea apelor putem întâlni porturi şi cluburi de yachting.

În acest context, yachtingul apare şi în comuna Chiajna încă din anul 2001, prin eforturile volutarilor de la Fundaţia FAPT (mai târziu Clubul Sportiv FAPT), dar şi prin sprijinul şcolii şi al comunităţii locale.

Fiind cunoscut faptul că cele mai eficiente strategii de selecţie a copiilor pentru sportul de performanţă fac referire la mediul rural, eforturi deosebite au fost canalizate spre promovarea yachtingului în această zonă. De asemenea, învecinarea cu Lacul Morii a fost un avantaj pentru copiii din comuna Chiajna.

Astfel, odată cu înfiinţarea Grupului Şcolar „Doamna Chiajna” (acum Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”), la profilul sportiv apare şi specializarea Yachting, specializare unică la nivel naţional.

Această formă de învăţământ permite îmbinarea la nivel curicular a programului şcolar cu cel sportiv, în vederea susţinerii activităţii de performanţă a elevilor. De asemenea se urmăreşte, de-a lungul ciclului liceal, formarea la elevi a competenţelor profesionale de Instructor Sportiv. În mod special la yachting aceasta presupune, pe lângă capacităţi de a lucra efectiv cu o grupă de începători, şi capacităţi de a  întreţine şi de a repara echipamentele specifice yachtingului. În acelaşi timp, de-a lungul celor patru ani de liceu se pun bazele susţinerii examenului pentru dobândirea atestatului de arbitru de competiţii de yachting şi/sau de conducător de ambarcaţiune de agrement.

Principalele noţiuni abordate în lecţiile de yachting sunt legate de:

- Noţiuni şi norme de siguranţă;

- Echipamentul personal necesar practicării yachtingului;

- Procedee tehnice de bază: armarea şi transportul ambarcaţiunilor, lansarea la apă, pornirea, oprirea, staţionarea, acostarea, întoarceri, manevrarea ambarcaţiunilor pe diferite aluri de vânt;

- Procedee tehnice şi acţiuni tactice complexe, specifice întrecerilor: armarea şi reglajul ambarcaţiunilor, startul, volta în vânt, volta sub vânt, parcurgerea unui traseu competiţional, navigaţia pe diferite laturi ale unui traseu, ocolirea balizelor, sosirea;

- Noţiuni teoretice legate de: tehnica de execuţie a procedeelor tehnice, acţiuni tactice şi strategice, meteorologie, reglajul ambarcaţiunilor, regulamente competiţionale;

- Reglajul, întreţinerea şi reparaţia ambarcaţiunilor.

Ca urmare a pregătirii teoretice şi practice dobândite în cadrul Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna”, s-au înregistrat, de la apariţia acestei discipline sportive în comuna Chiajna şi până în prezent, rezultate deosebite la diverse competiţii de profil.

 

   Fiind un domeniu în plină dezvoltare, de subliniat ar fi că la noi în ţară se caută tot mai mult în ultima perioadă persoane calificate pe toate cele 5 direcţii în care Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna” îşi pregăteşte elevii.

 

 

 

Profesor,

Adrian-Mihai MIHĂIŢĂ

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.