Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ŞCOLAR 2022-2023

 

 

înscrierea în învățământul primar

 

 

    Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023: 

 • 2 clase pregătitoare: 40 elevi (20 elevi/clasa)

    Programul de completare a cererilor-tip de înscriere: 

 Etapa I: 11 aprilie 2022 – 10 mai 2022

Etapa II:  31 mai 2022 –  7 iunie 2022

          Luni – Vineri 8:00 – 18:00

 

 

    Actele necesare înscrierii: 

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (copie şi original);
 • Certificatul de naştere al copilului (copie şi original);
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022);
 • Copie a hotărârii judecătorești definitive care să ateste autoritatea tutelară și domiciliul minorului;
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (pentru copiii care nu sunt în circumscripția școlii noastre).

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care

s-au întors din străinătate și împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09-31.12.2022 în vederea înscrierii acestora în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 se va desfăşura la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Liceului Tehnologic DOAMNA CHIAJNA, conform calendarului în perioada 30.03 - 8.04.2022.

Evaluările se vor realiza în baza unor programări telefonice:

(021) 436.04.04/ 0730614950

 

Pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice fiecare părinte/tutore legal prezintă următoarele documente:

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie Bi/CI părinte/tutore legal/reprezentant legal;
 • Copie certificat căsătorie părinți;
 • Procură notarială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • În cazul părinților divorțați sau necăsătoriți este necesar ca pe lângă cererea de evaluare realizată de unul din părinți și acordul de evaluare al celuilalt părinte.

 

    Circumscripţia şcolară

 

2ae8b9c4-bb88-4ace-b608-259d21a4f20d

  

 

 

Pentru cei interesați, vă punem la dispoziţie posibilitatea înscrierii copiilor dvs. la programul  

AFTER SCHOOL!

tel: 0734087549

  

Vă aşteptăm cu drag!

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.