Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2022-2023

- 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023:

 

-       două   grupe mari (40 locuri)

-       o grupă mijlocie (20 locuri)

-   o grupa mica (20 locuri)

 

 

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

a) reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023;

b) înscrierea copiilor nou-veniți.

Reînscrierile vor începe în data 16 mai 2022, iar înscrierile, din 30 mai 2022.

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

*Înscrierile se fac la secretariatul unității, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 – 16:00; pentru informații suplimentare, apelați: (021) 436.04.04/ 0730614950

 

Criterii de departajare inscriere gradinita

Criterii specifice gradinita

 

 

Actele necesare înscrierii:

 

-         cerere-tip;

-         certificatul de naştere al copilului (original și copie);

-         cărțile de identitate ale părinților (original și copie);

-         adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că este apt pentru a fi înscris în colectivitate;

-         documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (dacă este cazul).

 
 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.