Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

 

 

 

 

Liceul Tehnologic ,,Doamna Chiajna'' este unitate de învățământ eligibilă în cadrul schemei de granturi PNRAS, runda 1, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul evaluat de experții externi și declarat admis: ,,Împreună pentru succes școlar!'' are o valoare de 756.231 lei.

Scopul proiectului este de prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

Obiectivele proiectului:

O1:Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității prin participarea unui număr de 80 elevi la un program de educație remedială și la activități extracurriculare, în următorii 3 ani școlari.

O2: Creșterea ratei de participare și promovare a examenului de evaluare națională cu 1,5 % în următorii 3 ani.

O3: Reducerea absenteismului școlar cu 1.65 % pana la finalul activităților proiectului prin atragerea elevilor aparținând grupurilor vulnerabile în activități extrașcolare și extracurriculare, menite să le crească motivația pentru învățare.

O4: Consolidarea relației elevi - părinți - școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 10% dintre părinții din grupul țintă în activități de informare.

O5: Utilizarea tehnologiei și internetului, a metodelor interactive de predare, pentru cel puțin 25 % din activitățile didactice și extracurriculare.

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.