Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

 

În data de 7 august 2015 Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” a devenit PRIMUL CENTRU DE TESTARE ACREDITAT ECDL DIN JUDEŢUL ILFOV, având

codul de centru RO 765.

 

 

Certificat examinator ECDL Veronica APOSTOL Certificat examinator ECDL Alexandru SALAJANU
  Acreditat ECDL LTDC

 

Cine poate beneficia de acreditarea liceului nostru ca centru de testare ECDL?

 

-     proprii elevi 

-     propriul personal angajat 

-     elevii şi profesorii altor unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar 

În urma susţinerii examenelor ECDL, aceştia pot obţine Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence), care este cel mai răspândit standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional. 

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de ţări  de către: companii de renume, instituţii administrative şi instituţii prestigioase de învăţământ. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL 

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL. 

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

 

Avantajele ECDL 

    1. Un CV este 100% complet cu ECDL.
    2. ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
    3. Studenţii îşi pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universităţi.
    4. Elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
    5. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care deţin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

 

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră şi scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu. 

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA Bucureşti, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea Bucureşti – Departamentul de Învăţământ la Distanță – CREDIS. 

Programa pentru obţinerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească în cadrul orelor de la şcoală pentru obţinerea unei certificări cu recunoaştere internaţională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competenţe digitale de la Bacalaureat.

 

Module ECDL

module ECDL 1

 

Profilul ECDL

 

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL şi nu expiră. Profilul ECDL poate fi dezvoltat pe întreg parcursul vieţii.

 

Certificări ECDL

module ECDL

 

ECDL START este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din 4 module separate, ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.     

ECDL STANDARD  este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele 4 module ECDL Start plus 3 module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală. 

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD. 

ECDL AVANSAT  oferă cunoştinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat. Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat. 

ECDL PROFILreprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului. 

ECDL PROFIL DIDACTICse adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări. 

ECDL PROFIL START BAC  şi  ECDL PROFIL BAC  se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului . 

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar. Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat 

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi: 

-     “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC* 

-     “utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC* 

-     “utilizator nivel mediu”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**

-     “utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet** 

*  Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică. 

**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

 

Înscrierea în programul ECDL 

Pentru a vă înscrie în programul ECDL trebuie să luaţi legătura cu coordonatorul Centrului de Testare, doamna profesor Veronica APOSTOL. Înscrierea presupune completarea unui formular şi achiziţionarea unei serii unice de înscriere ECDL.

 

Durata obţinerii certificării 

Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene. 

Candidaţii nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL şi de a susţine examenele.

 

Certificarea ECDL 

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată. 

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.