Logo CentruTestareAcreditat ECDL

 

 

 

 

 

 


SP Simple Youtube

Please enter youtube id.

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ!

Proiect pentru prevenirea și combaterea violenței în

instituțiile de învățământ din România

 

Fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată, dar care este foarte greu de combătut. În şcoli nu există materia de curs „Educaţie juridică” şi de aceea elevii nu cunosc limitele de unde acţiunile lor devin infracţiuni.

Pornind de la aceste realități, doamna avocat Mihaela OLARU, președintele Asociației “Viața fără violență!”, a inițiat Proiectul “Viața fără violență!”, ce are ca scop elaborarea şi adoptarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional.

Pe durata desfăşurării proiectului, se au în vedere următoarele obiective concrete:

• informarea elevilor asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au ca membri în societate;

• comunicarea unor serii de exemple concrete prin care se poate evita violenţa sau prin care se pot rezolva situaţiile conflictuale;

• modificarea comportamentului elevilor prin prisma violenţei existente în şcoli;

• comunicarea unor soluţii de abordare a situaţiilor de violenţă în societate sau în familie;

• transmiterea unor cunoştinţe şi metode de comunicare în rândul elevilor, cunoştinţe ce vor sta la baza conceperii şi derulării campaniilor de prevenire şi combatere a violenţei;

• implicarea activă a elevilor prin responsabilizarea lor în problema violenţei în şcoli.

Proiectul este susţinut de Administraţia Prezidenţială, de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice și de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Parteneri: Asociaţia „Viaţa Fără Violenţă”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Braşov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Primăria Sectorului 6 Bucureşti, Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Avocatura.Com, Avocatul Poporului, Baroul Bucureşti, Brigada Rutieră de Poliţie Bucureşti, mass-media şi partenerii locali.

Reprezentanţii sistemului judiciar – specialiştii din proiectul „Viaţa fără violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli” sunt:

• Avocat Mihaela OLARU – Preşedinte Asociaţia ,,Viaţa fără violenţă";

• Judecător Laura ANDREI – Preşedinte Tribunalul Bucureşti;

• Judecător Elena Veronica Andreea IURA – Preşedinte Judecătoria sector 2 Bucureşti;

• Procuror Gabriela UȘURELU – Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 1 Bucureşti;

• Comisar Şef de Poliţie Graţiela VĂDUVA, Şef Serviciu Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Poliţia Capitalei;

• Poliţist criminolog Dan ANTONESCU;

• Psiholog Ilie MARINESCU.

Proiectul se va desfășura în 3 etape:

1. Informare directă – activităţi realizate de reprezentanţii sistemului juridic (avocat, procuror, judecător, polițist, psiholog, criminolog) cu grupul-țintă format din 60 de elevi de clasa a IX-a, părinţii acestora şi cadrele didactice;

2. Acumulare şi dezvoltare – desfăşurarea unei campanii de prevenire susţinută de către elevi, sub supravegherea profesorilor coordonatori, a specialiștilor din proiect și a specialiştilor în comunicare ai Asociaţiei, precum și a părinților;

3. Evaluare şi recunoaştere – jurizarea campaniilor desfăşurate şi organizarea unui eveniment de premiere a celor mai bune campanii dezvoltate de către elevi.

Proiectul„Viaţa fără Violenţă” ediţia I, an școlar 2013-­2014 a fost un proiect-pilot ce s-a derulat în 6 unităţi de învăţământ din Bucureşti (câte o unitate de învăţământ din fiecare sector) şi a avut ca obiectiv elaborarea şi adoptarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional, scopul final fiind acela de a elabora şi introduce în programa şcolară manualul de educaţie juridică, extrem de necesar şi util în formarea tinerei generaţii.

Proiectul ,,Viaţa fără Violenţă” – ediţia a II-a, an școlar 2014-2015 s-a derulat în 20 de unităţi de învăţământ, 12 din Municipiul Bucureşti (câte două unităţi de învăţământ din fiecare sector) şi alte 8 din judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova şi Braşov (câte două unităţi de învăţământ din fiecare judeţ), urmărind o structură elaborată de informare, proiectul derulându-se timp de o săptămână în fiecare şcoală.

Proiectul ,,Viaţa fără Violenţă” – ediţia a III-a, an școlar 2015-2016 se derulează în 60 de unităţi de învăţământ din țară (13 din Municipiul Bucureşti şi 47 din 22 de judeţe), printre care se numără și Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” Roșu-Chiajna.

În acest an, aflat la cea de-a III-a ediție, proiectul se derulează timp de o zi în fiecare unitate de învăţământ selectată, urmând a fi desfăşurate următoarele activităţi:

Viaţa fără violenţă – are loc întâlnirea cu elevii din grupul-ţintă: câte 60 de elevi de clasa a IX-a, activitate în cadrul căreia doamna avocat Mihaela OLARU, Preşedinta Asociaţiei „Viaţa fără violenţă", prezintă proiectul. Această activitate se desfăşoară timp de o oră împreună cu un reprezentant al poliţiei – serviciul prevenire – care va expune în fața elevilor atât aspecte teoretice cu referire la legislaţie, cât şi aspecte practice din activitatea poliţiei (cazuri concrete şi situaţii din activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli). De asemenea se va vorbi despre infracţionalitatea constatată în rândul elevilor, cât şi despre măsurile care se impun în astfel de cazuri. Având în vedere faptul că copiii răspund penal de la vârsta de 14 ani, este important să fie diseminate cât mai multe informaţii în rândul elevilor cu scopul de a preveni şi conştientiza riscul major la care aceştia pot fi expuşi în cazul unui comportament inadecvat şi care le poate periclita viitorul.

Infractor fără voie – are loc întâlnirea cu elevii din grupul-ţintă: câte 60 de elevi de clasa a IX-a. Această activitate se desfăşoară timp de o oră, în cadrul căreia vor participa un judecător, un procuror şi un avocat, specialişti care le vor explica elevilor riscurile la care se pot expune în situaţia în care anumite acţiuni ale lor pe care le consideră normale pot constitui infracţiuni şi cum pot deveni fără să ştie autorii unor infracţiuni, unele dintre ele cu consecinţe deosebit de grave. Elevii află astfel cum să se protejeze şi să respecte legea, ce drepturi şi obligaţii au în societate. De asemenea, rând pe rând reprezentanţii sistemului judiciar le explică care este rolul fiecărei instituţii care veghează la respectarea legii, care este rolul avocatului şi cum te poate apăra, precum şi ce riscuri există atunci când ajungi să fii cercetat de către un procuror şi apoi judecat de către un judecător.

Martor sau victimă? – violenţa pe stradă, violenţa în familie: are loc întâlnirea cu elevii din grupul ţintă: câte 60 de elevi de clasa a IX-a. Această activitate se desfăşoară timp de o oră, în cadrul căreia va participa un psiholog care va face o evaluare a primelor două activități din proiect, ocazie cu care elevii sunt învăţati cum să-şi controleze comportamentul, cum să devină toleranţi sau cum să reacţioneze în faţa unei agresiuni de orice tip. Sunt prezentaţi în cadrul acestor discuţii cu psihologul o serie de factori care conduc la manifestări violente, devieri de comportament, tulburări de personalitate specifice vârstei, conduită necorespunzătoare a elevului etc.

Indiferenţa nu este o soluţie! – mijloace de prevenire şi combatere a violenţei pe termen lung: are loc întâlnirea cu elevii din grupul-țintă: câte 60 de elevi de clasa a IX-a. Această activitate se desfăşoară timp de o oră, în cadrul căreia va participa un specialist în comunicare, care îi va învăţa pe copii cum să realizeze campanii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli. Elevii vor fi organizaţi în echipe formate din câte 6 elevi, în total 10 echipe, care vor realiza propria lor campanie, iar la finalul proiectului echipele care vor fi desemnate câştigătoare şi care au realizat cele mai bune campanii vor primi diplome şi premii constând în tabere la mare timp de o săptămână

Şi copilul tău poate fi o victimă! – are loc întâlnirea cu părinţii elevilor din grupul-ţintă (clasele a IX-a), întâlnire în cadrul căreia este prezentată succint activitatea care a fost desfăşurată împreună cu elevii. Această activitate se desfăşoară timp de o oră, în cadrul căreia specialiştii din proiect analizează împreună cu părinţii elevilor modul în care relaţia copil-părinte-profesor trebuie să se desfăşoare în condiţii normale, echilibrate şi cu efecte benefice pentru toţi factorii implicaţi în educarea copiilor.

Elevi, pedagogi sau infractori? – are loc întâlnirea cu profesorii. Această activitate se desfăşoară timp de o oră, iar în urma discuţiilor ce vor fi purtate cu profesorii, vom analiza împreună aspectele constatate de către specialişti, problemele ridicate şi prezentate de profesori, încercând ca prin concluziile trase şi soluţiile propuse să fie convenite de comun acord strategii de lucru prin care comunicarea cu elevii şi cu părinţii să genereze preocupări sănătoase şi rezultate benefice pentru familie, şcoală şi societate.


Mai multe date despre proiectul ,,Viaţa fără violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli” puteţi găsi pe site-ul asociaţiei: www.viatafaraviolenta.ro sau pe pagina de facebook a asociației: www.facebook.com/ViataFaraViolenta

Pe site veţi găsi şi broşura ,,Unde-i lege, nu-i tocmeală”, elaborată de Poliţia Capitalei, partener în proiectul “Viaţa fără violenţă”.

 

 

ACTIVITĂȚI LA CARE LICEUL TEHNOLOGIC “DOAMNA CHIAJNA”

A PARTICIPAT

 

1.INFORMARE DIRECTA

 

 


Copyright ©2013-2016 Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”. Toate drepturile sunt rezervate.